Kormedlemmernes sider er tænkt som et forum, hvor du kan finde aktuel orientering fra bestyrelsen og de sidste nye udmeldinger ang. repertoire, mødetidspunkter m.v. som vi får i løbet af koraftener.

På "Kormedlemmernes sider" kan du finde følgende:

-Repertoire for sæsonen

-Kalender  

-Nyheder

-Kordag

-Kor-relevante Links 
 

-Andet:  her kan lægges forskelligt ind, som kan være af fælles 
 interesse, f.eks. arrangementer, opskrifter m.v.
  


Du klikker blot videre på indholdsfortegnelsen ovenfor
for at komme til siderne.